Wat zie je? En wat zie je nog meer?

Wat zie je? Is een belangrijke vraag. Maar in mijn ogen niet de belangrijkste. Wat zie je nog meer? Is wat mij betreft de vraag die niet mag ontbreken. Waarom? Omdat het je uitnodigt om opnieuw te kijken en de kans biedt iets nieuws te ontdekken. Je kunt verder kijken in de richting die je al keek of hetzelfde van een geheel andere kant bekijken. Het verruimt hoe dan ook je blik.

Dus als je naar de foto kijkt en je de vraag stelt: wat zie je? En daarna de vraag beantwoordt: wat zie je nog meer? Welke ontdekkingen doe je dan?

Valt het lijnenspel van schaduw op, of die van de bomen? Wordt je getrokken door het zonlicht? Of ben je nieuwsgierig of het inderdaad een fietser is, die verstopt is in de verte? Gaat je aandacht naar de open akker of juist naar het dichtere bos? Wat je ook opvalt en hoe je ook kijkt, je zult merken als je de moeite neemt om nog eens te kijken er andere dingen naar voren komen. Dat brengt me bij het volgende. Of je nu de vraag stelt: wat zie je? of wat zie je nog meer? Hoe je kijkt is vervolgens alles bepalend voor wat je eruit haalt. Hoe ruimer je blik, hoe groter het perspectief en hoe groter de mogelijkheden, die je tot je beschikking hebt voor oplossingen en stappen voorwaarts. 

Tips voor een ruime blik!

Wanneer je kijkt en gevraagd wordt opnieuw te kijken helpt het om een ruime blik te hebben. De volgende zaken helpen onder andere om die ruime blik te verkrijgen: 

  • Durf je jouw eerste beeld in twijfel te trekken? En mag er een geheel nieuw beeld ontstaan? 
  • Hoe open is jouw mind? Kan of mag iets wat niet in jouw wereld bestaat er toch zijn?
  • Is het OK om even niet te weten waar je nu eigenlijk naar kijkt? En als dat mag, wat ontstaat er dan?
  • Mogen er meerdere beelden naast elkaar bestaan?
  • Wat wordt er in jou aangeraakt? Wat komt er bij jou in beweging? En wat zegt dat over wat je ziet? 

Dit zijn slechts enkele handvatten, die kunnen helpen om jouw kijk op iets te verruimen. De uitspraak van Max Planck vind ik in dit kader erg mooi en treffend: “if you change the way you look at things, the things you look at change”. Dit is ook wat ik keer op keer zie in mijn praktijk. Ik vind het dan ook mooi om dat andere perspectief in beeld te brengen. Bij transformational coaching lees je meer over in welke vormen van coaching ik dat doe. 

#BewustZijn #presence #perspectief #watziejij?

Foto: Dwingeloo, Nederland. Hilde van der Kallen. 

0 reacties